Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Infusionstid 30 minuter. Aggregat och in-line filter (0,2; 1,2 mikrom) med låg proteinbindningsgrad används.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Beräknad mängd ipilimumab sätts till infusionspåsen, blanda försiktigt. Kan ges outspädd. Hållbarhet enligt FASS.

Koncentrationsintervall: 1-4 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
24 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Monitorering
Hydrering
Loperamid
Diarré, kräkningar och illamående vanligt. Immunmodulerad enterokolit förekommer, kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Vid svår diarré eller kolit skall Ipilimumab utsättas permanent. Kortikosteroidbehov. Se FASS.
Hudtoxicitet
Antihistamin
Kortikosteroid
Immunrelaterade biverkningar, kan bli uttalade. Klåda och utslag vanligt. Enstaka fallrapporter med svåra ovanliga hudbiverkningar. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Vid lindriga besvär topikal kortikosteroid, vid svårare besvär oral kortikosteroid. Uppehåll eller permanent utsättning av Ipilimumab, se FASS.
Immunologisk reaktion
Monitorering
Kortikosteroid
Systemisk högdosbehandling med kortikosteroider, eventuellt med immunsuppressiv behandling, kan behövas vid svåra immunrelaterade biverkningar.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Immunrelaterade biverkningar. Förhöjningar levertransaminaser vanliga, leversvikt sällsynt. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Följ levertransaminaser och bilirubin, eventuell uppskjuten behandling eller permanent utsättning, se FASS.
Neuropati
Monitorering
Immunrelaterade biverkningar. Motorisk neuropati, men även sensorisk neuropati förekommer. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Eventuell uppskjuten behandling eller permanent utsättning, se FASS.
Endokrinologi
Tyroidea
Kan ge inflammation i organ i det endokrina systemet. Exempelvis binjureinsufficiens, hypofysit och hypotyreos.
Övrigt
Trötthet vanligt, kan bli uttalad. Frossa, smärta, influensa-liknande symtom förekommer.
Hjärttoxicitet
Arytmi, förmaksflimmer förekommer.
Myokardit har rapporterats vid kombination av ipilimumab och nivolumab. Uppehåll med behandling med ipilimumab och eventuell kortikosteroidbehandling, se FASS.
Ögonpåverkan
Uveit och dimsyn förekommer.
Serös näthinneavlossning har rapporterats, både vid monoterapi och kombination med nivolumab.
Temporär synförlust har rapporterats vid ipilimumab relaterad okulär inflammation, både vid monoterapi och kombination med nivolumab.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.4     2023-08-08
    Ändrat infusionstid till 30 min enl. FASS.

  2. Version: 1.3     2023-04-04
    Text under Spädning har uppdaterats.

  3. Version: 1.2     2020-02-20
    Hjärttoxicitet o ögonpåverkan tillagda.