Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Hållbarhet enligt Irinotekan Accord i FASS plus referensen Thiesen J, Krämer I. 
Fresenius-Kabi uppger hållbarheten i Natriumklorid 9 mg/mL, koncentration 0,4 - 2,8 mg/mL, kallt och ljusskyddat till 56 dygn. I Glukos 50 mg/mL, koncentration 0,4 - 2,8 mg/mL, kallt och ljusskyddat till 84 dygn, se referens.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Koncentrationsintervall: 0,1-3 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
28 dygn Rumstemperatur
28 dygn Kallt

Länkar till Fass

Referenser

  • Thiesen J, Krämer I. Physicochemical stability of irinotecan injection concentrate and diluted infusion solutions in PVC bags. J Oncol Pharm Practice ; 6, 3: 115-121. 2000.

  • Kontakta Fresenius Kabi via: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com - för uppdaterad produktinformation om Irinotekan.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE tarmobstruktion
Patienter får inte behandlas med irinotekan förrän eventuell tarmobstruktion är hävd.
Gastrointestinal påverkan
Hydrering
Loperamid
Fördröjd diarré vanlig, kan bli uttalad och till och med livshotande. Loperamid ges som behandling, se FASS alternativt lokal instruktion, dock ges inte Loperamid som profylax.
Kolinergt syndrom
Atropin
Injektion Atropin 0,25 mg ges subkutant profylaktiskt. Dosen kan upprepas.
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.