Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravesikal

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Urinkateter sätts och blåsan töms helt. Instillera lösningen från 50 ml sprutan i urinblåsan. Katetern avlägsnas. Lösningen ska kvarhållas i blåsan under 2 timmar. Viktigt att lösningen har kontakt med slemhinneytan under tiden. Patienten ska därför mobiliseras så mycket som möjligt. Efter 2 timmar ska patienten tömma ut den instillerade lösningen, helst i sittande ställning.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Patienten ska inte dricka under en period av 4 timmar före och 2 timmar efter instillationen. Om inte medicinska hinder föreligger rekommenderas att patienten tillförs stora mängder vätska under 2 dygn efter instillationen.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Till en injektionsflaska med pulver (12,5 mg) tillsätts 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Blanda väl. Dra upp lösningen i en 50 ml spruta. Injektionsflaskan sköljs ur med ytterligare 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml och innehållet dras också upp i 50 ml sprutan. Tillsätt Natriumklorid 9 mg/ml till totalvolym 50 ml i sprutan. Den färdigberedda lösningen används omedelbart.
Se FASS för spädning och administrering.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Cystit

Obehag och smärta vid miktion vanlig och övergående. Inflammatorisk reaktion kan utgöra väsentlig del av antitumöraktiviteten.
Immunologisk reaktion
Paracetamol
Övergående systemisk BCG-reaktion: låg feber, influensaliknande symtom och allmänt obehag. Avklingar vanligen inom 24-48 timmar.
Infektionsrisk
Allvarlig systemisk BCG-reaktion/infektion: feber >39 grader i minst 12 timmar, feber > 38,5 grader i minst 48 timmar, se FASS. Kan leda till BCG-sepsis vilket är en livshotande situation.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-04-05
    Filnamn tillagt.