Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Beredning med standarddos 800 mg = 50 ml av Necitumumab 16 mg/ml:
Ur en infusionspåse med 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml dras 50 ml lösning som kasseras. Tillsätt 50 ml av Necitumumab och blanda genom att försiktigt vända behållaren upp och ner. Ljusskyddas!

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
4 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Infusionsrelaterade reaktioner finns rapporterade. Om överkänslighetsreaktion grad 1-2 eller infusionsreaktion rekommenderas premedicinering med kortikosteroid, antipyretikum och antihistamin vid kommande behandlingar.
Hudtoxicitet
Mycket vanligt. Inkluderar utslag, acne, torr hud och klåda. Kan bli uttalad. Förebyggande behandling med fuktighetskräm, solskyddsmedel, kortisonkräm och eventuell oralt antibiotika efter behov.
Tromboembolism
Både venös och arteriell tromboembolism förekommer. Risken ökar vid tidigare tromboembolisk händelse (så som lungemboli, djup ventrombos, hjärtinfarkt och stroke) eller vid riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom (hög ålder, immobilisering, allvarlig hypovolemi, ärftlig eller förvärvad trombofili).
Övrigt
En ökad frekvens av hjärt- och andningsstillestånd eller plötslig död har observerats med Necitumumab. Rekommendationer att noggrant följa elektrolyter, Magnesium och Kalcium. Samband antyds om riskökning vid komorbida tillstånd som kranskärlssjukdom, hypomagnesemi, kronisk obstruktiv lungsjukdom och högt blodtryck, men ej klarlagt.
Elektrolytrubbning
Hypomagnesemi mycket vanligt, progressiv och kan bli mycket uttalad. Magnesium bör följas inför, under och efter administrering och upp till 8 veckor efter avslutad behandling. Samma kontrollbehov föreligger för Kalcium, Kalium, Natrium och Fosfat där brist också vanligt vid Necitumumab behandling.
Gastrointestinal påverkan
Kräkning, diarré och stomatit förekommer, oftast mild form.
Andningsvägar
Hemoptys och näsblod förekommer, oftast mild form.
Övrigt
Konjunktivit, huvudvärk och feber förekommer. Trikomegali (långa ögonfransar och ögonbryn) har rapporterats hos enstaka fall.