Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intraperitoneal

Länkar till Fass

Referenser

  • Hyperthermic Oxaliplatin intraperitoneal

    de Jong et al. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy with oxaliplatin for peritoneal carcinomatosis: a clinical pharmacological perspective on a surgical procedure. Br J Clin Pharmacol. 2019 Jan;85(1):47-58.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Noterad vid kombination med Irinotekan vid intraperitoneal instillation, dock vid monoterapi intraperitonealt ej rapporterad svår hematologisk toxicitet.
Gastrointestinal påverkan
Fistelbildning.
Infektionsrisk
Rapporter om djupa abscesser.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-04-05
    Lagt till referens