Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intraperitoneal

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Noterad vid kombination med Irinotekan vid intraperitoneal instillation, dock vid monoterapi intraperitonealt ej rapporterad svår hematologisk toxicitet.
Gastrointestinal påverkan
Fistelbildning.
Infektionsrisk
Rapporter om djupa abscesser.