Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell.
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges under 90 minuter med spoldropp Natriumklorid 9 mg/ml.
Temozolomid finns också som hård kapsel (för oral användning).

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Till Temozolomid 100 mg sätts 41 ml sterilt vatten, blanda väl (roteras, skaka ej), ger styrkan 2,5 mg/ml. Önskad dos förs över till tom infusionspåse som det varit isoton Natriumklorid i.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
14 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos..
Infektionsrisk
Infektionsbehandling/profylax
Risk för opportunistiska infektioner (som pneumocystis jirovecii.). Ökad risk vid långtidsbehandling, kombination med kortikosteroider eller strålbehandling. Antibiotikaprofylax rekommenderas under 42-dagars schema vid strålbehandling, bör även övervägas vid konkomitant behandling enligt Perry samt vid monoterapi.
Risk för reaktivering av infektioner (som HBV, CMV).
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt. Klåda förekommer. Håravfall/alopeci kan förekomma.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkning förekommer (klassad som medelemetogent). Diarré, förstoppning förekommer. Stomatit, buksmärta förekommer.
Levertoxicitet
Leversvikt finns som fallrapporter. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandlingen och till och med minst 6 månader efter behandlingens slut. Män med fertil kvinnlig partner ska använda effektiv preventivmetod under behandlingen och till och med 3 månader efter behandlingens slut.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-03-28
  granskad barn

 2. Version: 1.4     2023-11-23
  används för barn kryss

 3. Version: 1.3     2023-11-23
  uppdatering inför barnskryss

 4. Version: 1.2     2023-10-19
  pågående uppdatering, ordning fixad

 5. Version: 1.1     2023-03-21
  Redigering text under spädning.