Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges under 90 minuter med spoldropp Natriumklorid 9 mg/ml.
Temozolomid finns också som hård kapsel (för oral användning).

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Till Temozolomid 100 mg sätts 41 ml sterilt vatten, blanda väl (roteras, skaka ej), ger styrkan 2,5 mg/ml. Önskad dos förs över till tom infusionspåse natriumklorid.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
14 timmar Rumstemperatur
24 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Infektionsrisk
Infektionsbehandling/profylax
Pneumocystis jiroveci. Trimetoprim+sulfametoxazol (Bactrim Forte). Profylax rekommenderas under 42-dagars schema vid strålbehandling, bör även övervägas vid konkomitant behandling enligt Perry samt vid monoterapi.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt.
Levertoxicitet
Leversvikt finns som fallrapporter. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.