Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kapslarna bör intagas med vatten på morgonen, minst en timme före morgonmålet.

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förlänger passagetiden i tjocktarmen och kan orsaka förstoppning.
Huvudvärk
Paracetamol