Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Per oral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kapslarna bör intagas med vatten på morgonen, minst en timme före morgonmålet.

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förlänger passagetiden i tjocktarmen och kan orsaka förstoppning.
Huvudvärk
Paracetamol