Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Epirubicin Intravesikal instillation
50 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1
1. Epirubicin
Intravesikal instillation
50 mg
x1
Behandlingsöversikt: Instillationsbehandlingen görs direkt efter TURB (transuretral resektion), optimalt inom 6 timmar.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

OBSERVERA att perforation i samband med TURB är en kontraindikation för tidig postoperativ instillationsbehandling.

Anvisningar för ordination

Högre dos (80 mg) har använts i randomiserade studier.

Övrig information

Se basfakta.

Referenser

Biverkningar

Epirubicin Intravesikal instillation

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Cystit
Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.
Starkt vävnadsretande
Observera att substansen är starkt vävnadsretande.