Till sidinnehåll

Om Nationella regimbiblioteket

I Nationella regimbiblioteket hittar du läkemedelsregimer, patientinformation, basfakta om läkemedel och stöddokument.

I regimbiblioteket finns idag över 600 fastställda läkemedelsregimer med tillhörande patientinformation. Regimerna fastställs efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp. Direktkommunikation och återkoppling från användare är en viktig del av regimbibliotekets förbättringsprocess. Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Läkemedelsregimer för vuxna

Läkemedelsregimer är tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras. I varje regim hittar du patientinformation, administrationsdokument och xml-filer. Regimerna kan skrivas ut som pdf eller hämtas via xml-filer till digitala ordinationsstöd.

Patientinformation

Regimspecifik patientinformation beskriver lättförståeligt behandlingen (vilka läkemedel, hur dessa ska ges/tas och vilka dagar behandling ges/tas), symtom på och råd vid vanliga biverkningar samt ger kortfattade råd om levnadsvanor under behandlingen. I informationen anges också när man akut bör kontakta vården. Patientinformationen finns tillgänglig tillsammans med läkemedelsregimerna och kan skrivas ut i pdf-format. I Min vårdplan på 1177 finns även länkar till patientinformationen.

Läkemedelsregimer för barn

Detta område är under uppbyggnad. I dagsläget finns läkemedelsinformation avsett för patienter och anhöriga. Informationen beskriver läkemedelsbehandlingar som är kopplade till olika behandlingsprotokoll. Informationen är framtagen tillsammans med Barncancerfonden och kommer att utökas efterhand.

Basfakta om läkemedel

Basfakta, medicinska och farmaceutiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.

Stöddokument

Här finns stöddokument kopplade till läkemedelsbehandling vid cancer. Till exempel kring hantering vid extravasering, biverkningar av checkpointhämmare och antiemetikabehandling.

Sökfunktion

Via regimbibliotekets sökfält kan du till exempel via substansnamn hitta regimer som en specifik substans ingår i. Du kan använda asterisk (*) för att söka på endast en del av ett namn på en regim eller en substans, t.ex. *mab eller meto*. Sökningen hittar alla ord som börjar eller slutar med de inskrivna bokstäverna. Asterisken ersätter valfritt antal tecken och kan användas var som helst i det sökta ordet.

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar från regimbiblioteket och få nyhetsbrev via e-post.

Prenumerera på uppdateringar från regimbiblioteket