Till sidinnehåll

Vårdprogram, vårdförlopp och regimbiblioteket för cancervården

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

Vårdprogram, vårdförlopp och regimbiblioteket

I Kunskapsbanken hittar du alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF), stöddokument, läkemedelsregimer med information till patienter och basfakta om läkemedel från Regionala cancercentrum.

Välj kunskapsstöd

Nationella vårdprogram

Rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter med cancer.

Vårdprogram
Standardiserade vårdförlopp

Kriterier för välgrundad misstanke, beskrivning av utredningar och ledtider för första behandling.

Vårdförlopp
Nationella regimbiblioteket

Beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras. Här finns även information till patienter.

Läkemedelsregimer Basfakta om läkemedel Barncancer Stöddokument

Kundskapsstöd inom övriga diagnoser

Kunskapsstöd inom andra diagnoser än cancer finns på nationelltklinisktkunskapsstod.se