Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Spoldropp Glukos 50 mg/mL används, inkompatibelt med Natriumklorid.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Steg 1: 1,5 ml av amsakrinlösningen (I) överförs till bipackad injektionsflaska med mjölsyra (II) och omskakas försiktigt tills en klar lösning fås. Stamlösningens koncentration är 5 mg/mL.
Steg 2: Ordinerad dos sätts till infusionspåsen med Glukos 50 mg/ml och blandas försiktigt. Plastspruta av märket ONCE används. 
Inkompatibelt med Natriumklorid-lösningar. Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hjärttoxicitet
Elektrolyter

Patienter med hypokalemi har ökad risk för ventrikelflimmer. Serum-kalium ska kontrolleras och korrigeras före och under behandling.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller. Ge Allopurinol 300 mg peroralt, dagligen under behandlingsperioden.
Vid behov kan rasurbikas (Fasturtec) ges.
Starkt vävnadsretande