Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Steg 1: 1,5 ml av amsakrinlösningen (I) överförs till bipackad injektionsflaska med mjölsyra (II) och omskakas försiktigt tills en klar lösning fås. Stamlösningens koncentration är 5 mg/ml.
Steg 2: Ordinerad dos sätts till infusionspåsen med Glukos 50 mg/ml och blandas försiktigt.
Plastspruta av märket ONCE används.
Inkompatibelt med Natriumklorid-lösningar.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
8 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hjärttoxicitet
Elektrolyter

Patienter med hypokalemi har ökad risk för ventrikelflimmer. Serum-kalium ska kontrolleras och korrigeras före och under behandling.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller. Ge Allopurinol 300 mg peroralt, dagligen under behandlingsperioden.
Vid behov kan rasurbikas (Fasturtec) ges.
Starkt vävnadsretande