Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Rekommenderad startdos är 1 mg per dag, ges oralt uppdelat på två doser (0,5 mg/dos). Efter en vecka kan dosen titreras upp, se FASS.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Trombocytantal används för styrning av dos.
Vätskeretention
Vikt

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2023-10-17
    Används inte i någon regim (arkiverad)