Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Per oral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Rekommenderad startdos är 1 mg per dag, ges oralt uppdelat på två doser (0,5 mg/dos). Efter en vecka kan dosen titreras upp, se FASS.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Blodvärden
Trombocytantal används för styrning av dos.
Vätskeretention
Vikt