Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Glömd dos - ta inte dubbel dos (två doser på en gång) för att kompensera för en glömd dos.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt. Trötthet/fatigue (asteni) förekommer. Nedstämdhet förekommer. Parestesi och smakförändringar har rapporterats.
Karpaltunnelsyndrom beskrivet som ökad risk, dock hos personer med riskfaktorer för karpaltunnelsyndrom i övrigt.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt. Kräkningar och diarré förekommer.
Övrigt
Värmevallningar vanliga.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt. Håravfall förekommer.
Övrigt
Ledvärk och ledstelhet vanligt. Skelettsmärta och muskelvärk förekommer. 
Minskad nivå på cirkulerande östrogen kan medföra risk för minskad bentäthet. Osteoporos förekommer.
Endokrinologi
Hyperkolesterolemi förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden förekommer.
Övrigt
Vaginal torrhet och vaginal blödning förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Undvik samtidig administration av Tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar då detta kan minska effekten av anastrozol.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2022-06-09
    nedstämdhet flyttat till CNS påverkan

  2. Version: 1.2     2022-06-09
    justerad text med tillagd nedstämdhet

  3. Version: 1.1     2020-06-17
    Ändring av Dosering i förhållande till måltid, samma betydelse annan formulering.