Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vid bradykardi ges 0,5-1 mg intravenöst.
Vid akut kolinergt syndrom ges 0,25 mg subkutant.

Länkar till Fass

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2023-10-17
    Används inte i någon regim (arkiverad)