Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vid akut kolinergt syndrom ges 0,25 mg subkutant.

Länkar till Fass

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2023-10-17
    Används inte i någon regim. (arkiverad)