Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Administreras intravenöst under 60 minuter. Använd ett infusionsset med inbyggt eller monterat filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2 mikrometer).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:
Okonjugerad monoklonal antikropp, läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 3 (grön) länk 
 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Blanda genom att vända infusionspåsen varsamt för att undvika skumbildning.
Hållbarheten kallt förutsätter skydd mot ljus. Hållbarheten i rumstemperatur gäller vid rumsljus, se FASS.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
96 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
72 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Första infusionsreaktionen uppstår oftast under de fyra första behandlingarna och kan då bli uttalad, om första händelsen sker från behandling fem och senare är reaktionen oftast mild. Avbryt behandling och därefter eventuell återstart med lägre hastighet, se FASS.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Anemi vanligt, kan bli uttalad, lymfopeni förekommer, kan bli uttalad, trombocytopeni förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Illamående, kräkning, diarré, förstoppning och buksmärtor vanligt.
Immunmodulerad kolit och pankreatit har rapporterats. Kortisonbehandling och eventuell utsättning av Avelumab, se FASS.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Immunmodulerad hepatit har rapporterats, inklusive grad 3 och 4. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Förekommer något oftare när Avelumab kombineras med Axitinib. Oftast reversibel. Leverfunktion skall följas. Kortikosteroidbehandling och eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning av Avelumab, se FASS.
Andningsvägar
Hosta och dyspné/andfåddhet vanligt. Immunmodulerad pneumonit har rapporterats, inklusive grad 3 och 4. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Oftast reversibel. Kortikosteroidbehandling och eventuellt uppehåll eller utsättning av Avelumab, se FASS.
Endokrinologi
Immunmodulerad hypotyreos förekommer, andra sköldkörtelrubbningar har rapporterats.
Immunmodulerad diabetesutveckling har rapporterats.
Immunmodulerad binjurebarkssvikt har rapporterats.
Alla dessa kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Behandling utifrån vilken körtel som påverkats, se FASS.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Immunmodulerad nefrit har rapporterats. Kontroll av njurfunktion ska göras. Eventuell kortikosteroidbehandling och behandlingsuppehåll eller utsättning av Avelumab, se FASS.
Övrigt
Andra immunmodulerade biverkningar finns rapporterade som enstaka fall, exempel uppräknade i FASS är myokardit, myosit, uveit och Guillain-Barré, i övrigt var god se FASS.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda och torr hud förekommer.
Övrigt
Trötthet/fatigue och feber vanligt. Huvudvärk och yrsel förekommer. Minskad aptit och viktminskning vanligt.
Ryggvärk, ledvärk vanligt. Muskelvärk förekommer. Myosit - fallrapporter.
Hypertoni förekommer.
Extravasering
Grön
Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2024-05-30
  extravasering grön

 2. Version: 1.5     2024-04-29
  Lagt till hänvisning handhavande.

 3. Version: 1.4     2023-04-04
  Lagt till meningen om att Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten osv.

 4. Version: 1.3     2023-03-13
  Hållbarheterna har uppdaterats enligt FASS.

 5. Version: 1.2     2021-02-18
  Ändrat dosering till standarddos.

 6. Version: 1.1     2021-02-11
  diskret uppdatering