Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kan ges som iv injektion eller infusion. Ges som långsam (1-5 min, beroende på dos) intravenös injektion (snabb injektion kan ge en pirrande/svidande känsla i underlivet, övergående men obehagligt).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstiden i plasma 5 timmar, men biologisk ativitet i vävnad mer än 48 timmar (FASS).

Länkar till Fass