Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Löses i vatten för att minska risken för lokal irritation på magslemhinnan. Alternativt kan tabletterna intas utan vatten men ska då söndertuggas väl.
Bör EJ tas på fastande mage, kan ge gastrit.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstiden i plasma 5 timmar, men biologisk ativitet i vävnad mer än 48 timmar (FASS).

Handhavande:
Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Länkar till Fass

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.

  2. Version: 1.1     2020-12-17
    tilägg övriga anvisningar läkemdel