Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Subkutan

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Bortezomib 3,5 mg löses upp med 1,4 ml Natriumklorid 9 mg/ml, ger koncentrationen 2,5 mg/ml.
Förvaras mörkt.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
8 dygn Kallt

Länkar till Fass

Referenser

  • Patel T, Sewell G. Extended stability studies on bortezomib injection and infusions od cisplatin and pemetrexed (all Accord Healthcare). Stabilis Newsletter, nr 41, juni 2018. Walker et al. Stability of bortezomib 2,5 mg/ml in vials and syringes stored at 4 C and room temperature (23 C). The Canadian Journal of hospital pharmacy. nr 2, mars-april 2014.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Illamående, diarré, kräkningar och förstoppning är vanliga biverkningar.
Neuropati
Biverkningskontroll
Perifer neuropati förekommer, mestadels sensorisk, men rapporter om motorisk påverkan finns.
Hypotension
Blodtryck
Ortostatisk hypotension förekommer, ett fåtal av dessa inkluderar svimningsepisoder. Se över blodtrycksmedicinering i övrigt, hydrerings situation och eventuellt behov av mer specifik behandling.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.