Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Busulfan ska spädas till en slutkoncentration på 0,5 mg/ml. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda väl. Kan också spädas med Glukos 50 mg/ml.
Hållbarhet 12 tim kallt + 3 tim i rumstemperatur, enligt FASS

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Kallt
8 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Monitorering
Antiepileptika
Vid höga doser bör krampprofylax ges. Bensodiazepiner är att föredra före fenytoin.
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-02-06
    Handhavande information tillagd.

  2. Version: 1.1     2023-03-22
    Text hållbarhet uppdaterad.