Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

För initialdosen rekommenderas en infusionstid på 120 minuter. För påföljande doser är den rekommenderade infusionstiden 60 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Tag infusionspåse av passande storlek med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml. Beräkna erforderlig volym cetuximab. Töm ut motsvarande volym av natriumkloridlösningen från infusionspåsen och sätt till önskad volym av cetuximab.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • Taberno et al Annals of Oncology 2010

    Cetuximab administered once every second week to patients with metastatic colorectal cancer: a two-part pharmacokinetic/pharmacodynamic phase I dose-escalation study J. Tabernero et al. Annals of Oncology 21: 1537–1545, 2010

  • Pfeiffer et al Annals of Oncology 2008

    Biweekly cetuximab and irinotecan as third-line therapy in patients with advanced colorectal cancer after failure to irinotecan, oxaliplatin and 5-fluorouracil P. Pfeiffer et al. Annals of Oncology 19: 1141–1145, 2008

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Antihistamin
Kortikosteroid
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Infektionsbehandling/profylax
Kortikosteroid
Mjukgörande hudkräm
Acneliknande dermatit, klåda, torr hud och nagelbesvär mycket vanligt.
Profylaktisk användning av perorala tetracykliner (6-8 veckor) och topikal applicering av fuktgivande 1 % hydrokortisonkräm bör övervägas, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående och kräkning vanligt.
Elektrolytrubbning
Elektrolyter
Gradvis sjunkande magnesiumhalter i serum förekommer ofta och kan leda till allvarlig hypomagnesemi som är reversibel efter utsättande.
Ögonpåverkan
Biverkningskontroll
Vid tecken på keratit skall ögonläkare konsulteras. Behandling kan behöva avbrytas. Försiktighet hos patienter med anamnes på keratit, ulcerös keratit eller mycket torra ögon.