Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intramuskulär

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Innehåller konserveringsmedel.
Röd lösning.

Länkar till Fass

Referenser