Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Per oral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tas helst på fastande mage.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Innehåller färgämne.

Länkar till Fass

Referenser