Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Cyklofosfamid löses i isoton natriumklorid 5 ml per 100 mg, ger stamlösning 20 mg/ml. Späds sedan vidare.
Ljusskyddas.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Cystit
Hydrering
Monitorering
Mesna
Vid högre doser, mer än 1000 mg/m2.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Vid doser mer än 1500 mg. Antiemetika enligt lokala protokoll.
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.