Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Per oral

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Cystit
Monitorering
Hydrering
Mesna
Vid högre doser, mer än 1000 mg/m2.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Vid doser mer än 1500 mg. Antiemetika enligt lokala protokoll.
Tumörlyssyndrom
Urat
Allopurinol
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.