Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell. 
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Både 20 och 100 mg/ml kan ges intravenöst.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsrisk finns på grund av myelosuppression.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Ögonpåverkan
Hemorragisk konjunktivit, mindre vanligt vid låga doser än höga doser (injektion oftare låga doser). Kortisoninnehållande ögondroppar kan förebygga eller minska symtomen.
Immunologisk reaktion
Cytarabinsyndrom finns beskrivet (feber, myalgi, bensmärta, tillfällig bröstsmärta, hudutslag, konjunktivit och sjukdomskänsla), inträffar oftast 6-12 timmar efter administrering. Kortikosteroider kan förebygga eller minska symtom.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2024-02-06
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.5     2023-10-26
  granskad för barn, barnspec kommentar

 3. Version: 1.4     2023-03-30
  .

 4. Version: 1.3     2023-03-02
  används för barn

 5. Version: 1.2     2023-03-02
  justerade texter inför barnkryss

 6. Version: 1.1     2023-02-23
  tagit bort spädningsvätskan