Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Dakarbazin är ljuskänsligt. Alla beredda lösningar skall därför vara skyddade för ljus också under administrering.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Dakarbazin löses i sterilt vatten, 10 ml per 100 mg, ger stamlösning 10 mg/ml. Späds sedan vidare.
Infusionspåsen ljusskyddas med skyddspåse!

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
8 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • El Aatmani M, Poujol S, Astre C, Malosse F, Pinguet F.Stability of dacarbazine in amber glass vials and polyvinyl chloride bags. Am J Health-Syst Pharm, 59, Jul 15, 2002

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Levertoxicitet
Monitorering
I sällsynta fall har levernekros orsakad av ocklusion av hepatiska vener (veno-ocklusiv leversjukdom) observerats.