Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Decitabin 50 mg torrsubstans löses med 10 ml Sterilt vatten för injektion, ger lösning med styrkan 5 mg/ml. pH 6,7-7,3.
Ordinerad dos sätts till KALL infusionsvätska inom 15 minuter efter tillsatsen av Sterilt vatten.
Förvaring kallt i upp till 3 timmar kan följas av upp till 1 timme vid rumstemperatur före administrering.

Koncentrationsintervall: 0,15-1,0 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
4 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
4 timmar Kallt (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, så följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Infektionsrisk
Infektionsrisk ökad.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, kräkningar och illamående vanligt. Enterokolit inklusive neutropen kolit finns rapporterat.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit vanligt
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt.
Övrigt
Näsblödning vanligt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-02-12
    Handhavande information tillagd.

  2. Version: 1.1     2023-03-14
    Text hållbarhet har uppdaterats. Glukos 50 mg/ml har lagts till som spädningsvätska.