Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

Se ePed-blad: dexAMETason oralt 0,4 mg/mL eller 
dexAMETason oralt 2 mg/ml 
Beakta risk för hyperglykemi och glukosuri vid planering av kurer. 

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid i plasma 3,5 - 4,5 timmar, halveringstid för antiinflammatorisk effekt ca 36-54 timmar (FASS).

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Upprymdhet, sömnsvårighet förekommer. Även irritabilitet, deprimerade och labila sinnestämningar förekommer.
Endokrinologi
Möjligt med kortvariga svängningar av blodsockernivåer hos diabetiker.
Hudtoxicitet
Psoriasis kan förvärras även av kortvarigt intag av höga doser kortikosteroider.
Viss ökad risk för acne. Kan ge skör hud inklusive lättutlösta blåmärken, försämrad sårläkning.
Gastrointestinal påverkan
Besvär med illamående och magsår förekommer.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-03-28
  dubbelgranskad barn, dessutom förbjudet tecken

 2. Version: 1.4     2023-08-24
  Barnspecifik kommentar och godkännande av SS.

 3. Version: 1.3     2023-03-29
  används för barn

 4. Version: 1.2     2023-03-29
  granskad inför barn

 5. Version: 1.1     2020-12-17
  tillägg övrig anvisning läkemedel