Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravesikal

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Lösningen bör kvarhållas i blåsan 1-2 timmar.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

55 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Volymen 55 ml krävs för att koncentrationen av Docetaxel i lösningen ska vara mindre än 0,74 mg/ml, se FASS.
Hållbarhet varierar beroende på leverantör av läkemedel.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Urinvägspåverkan med dysuri (sveda, obehag eller smärta vid miktion), urgency (tvingande trängningar), frequency (täta trängningar) och hematuri finns rapporterat. Grad 1-2. Reversibla, spontant eller vid uppehåll i behandlingen. Studierna är dock små.
Vid kombination med Gemcitabin intravesikal instillation beskrivs dysuri som vanligt (33%), täta/tvingande trängningar som vanligt (33%) och hematuri förekommer (11%). Milda. Dock liten studie. Urinretention enstaka fall, dock liten studie.
Gastrointestinal påverkan
Illamående förekommer vid kombination med Gemcitabin intravesikal instillation. Eventuellt Ondansetron inför instillation.
Hudtoxicitet
Fallrapport om ansiktsflush finns. Liten studie.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3     2024-02-12
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.2     2021-08-09
  Volym spädningsvätska ändrad och information om koncentration som krävs har lagts till.

 3. Version: 1.1     2021-08-05
  Hudtox tillagd.

 4. Version: 1.0     2021-08-05
  Regimen fastställdes.