Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Spoldropp Glukos 50 mg/mL används, inkompatibelt med Natriumklorid.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerat preparat Caelyx.
Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Röd lösning.
Dos <90 mg blanda i 250 ml.
Dos =>90 mg blanda i 500 ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Antihistamin
Längre infusionstid vid första behandlingen eller vid reaktion, inte högre hastighet än 1 mg/minut.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Risk för hjärtsvikt. Risken ökar vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot hjärtat eller tidigare behandling med antracykliner eller antracenedioner. Utgångsvärde på vänsterkammarfunktion bör finnas. Kumulativ livstidsdos över 450-550 mg/m2 skall inte överskridas utan ny vänsterkammarfunktionsbedömning och bedömning av risk-nyttoförhållandet för patienten.
Hudtoxicitet
I studier har knappt hälften av patienterna rapporterat PPE, (palmoplantarerytrodysestesi / hand och fot syndrom) dvs smärtsamma, rödfläckiga hudutslag, oftast efter två eller tre behandlingscykler. Förbättring sker vanligtvis efter en till två veckor och i vissa fall kan det ta upp till 4 veckor eller längre för fullständig läkning.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit vanligt.
Extravasering
Vid extravasering räknas doxorubicin liposomalt som irriterande. Medför att det ej finns krav på central infart. Vid extravasering rekommenderas kylbehandling. Dexrazoxan som antidot endast efter övervägande, se stöddokument om extravasering.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2024-02-12
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.5     2023-05-31
  Anvisningar för läkemedelsinformation - lagt till information om att Glukos 50 mg/mL ska användas som spoldropp.

 3. Version: 1.4     2023-03-29
  extravaseringsrubrik

 4. Version: 1.3     2023-03-28
  Redigerat text under Spädning.

 5. Version: 1.2     2022-11-10
  starkt vävnadsretande bytt till övrigt då endast irriterande

 6. Version: 1.1     2020-11-02
  Uppdaterat informationen under Anvisningar, Spädning. Tagit bort Myocet som preparat.