Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravesikal

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Lösningen bör kvarhållas i blåsan 1-2 timmar. Eventuellt kan patienten ändra kroppsläge var 15:e min.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

För att förebygga utspädning av den verksamma substansen med urin, bör patienten instrueras att vara sparsam med dryck och peri- och postoperativa infusioner minimeras.
Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Injektionsvätska med koncentrationen 2 mg/ml finns tillgänglig. Om lägre koncentration önskas används Natriumklorid 9 mg/ml som spädningsvätska.
Röd lösning.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Cystit
Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.
Starkt vävnadsretande
Observera att substansen är starkt vävnadsretande.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-02-12
    Handhavande information tillagd.