Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intramuskulär

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Fulvestrant ska administreras som två efter varandra följande 5 ml injektioner genom långsam intramuskulär injektion (1-2 minuter/injektion), en i varje skinka (glutealområdet).

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Vanligt med överkänslighetsreaktioner som urtikaria och angioödem. Anafylaxi ovanligt.
Hematologisk toxicitet
Påverkan blodbild finns. Trombocytopeni förekommer, grad 4 ovanligt. Även annan påverkan förekommer, som anemi och leukopeni, grad >2 ovanligt.
Övrigt
Reaktioner vid injektionsställe vanligt (smärta, blödning, blåmärke, neuralgi).
Hudutslag vanligt.
Kraftlöshet / fatigue vanligt. Ledsmärta och muskeloskeletal smärta vanligt, oftast grad 1-2. Ryggvärk och huvudvärk, förekommer.
Blodvallning vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt. Kräkning och diarré förekommer. Nedsatt aptit förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Leversvikt omnämns som rapporterade efter studier gjorda.
Tromboembolism
Venös thromboembolism förekommer.
Övrigt
Vaginal blödning förekommer. Vaginal flytning rapporterad. Urinvägsinfektioner förekommer
Graviditetsvarning
Patienter som kan bli gravida skall använda effektivt preventivmedel under behandlingen och i 2 år efter behandlingen avslutats.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2022-01-27
    Regimen fastställdes.