Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Enhet för grunddos: mg/ml
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Furosemid injektion bör ej infunderas tillsammans med andra mediciner.
Furosemid injektion får ej blandas med sura lösningar.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Vid allergi mot besläktade sulfonamider, t ex antidiabetika, kan korsallergi mot furosemid uppstå.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Lämpliga lösningar för tillsats av furosemid är natriumkloridlösning 0,9%, glukos av 5% och mannitol 15%.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser