Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Vid allergi mot besläktade sulfonamider, t ex antidiabetika, kan korsallergi mot furosemid uppstå.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Lämpliga lösningar för tillsats av FURIX är natriumkloridlösning 0,9%, glukos av 5% och mannitol 15%.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser