Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravesikal

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Lösningen bör kvarhållas i blåsan 1-2 timmar.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
28 dygn Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Urinvägspåverkan med dysuri (sveda, obehag eller smärta vid miktion) och frequency (täta trängningar) finns rapporterat. Grad 1-2, någon enstaka grad 3, ingen grad 4. Studierna är dock små.
Vid kombination med Docetaxel beskrivs biverkningar öka i frekvens, se Docetaxel intravesikal instillation.
Hematologisk toxicitet
Fallrapport finns om neutropeni, grad 3. Liten studie.
Vid kombination med Docetaxel intravesikal instillation finns ingen neutropeni rapporterad. Liten studie.
Gastrointestinal påverkan
Illamående ej rapporterat för Gemcitabin intravesikal instillation singelbehandling.
Hudtoxicitet
Rapport finns om enstaka hudpåverkan, ej beskrivet vad. Liten studie.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3     2023-04-04
  Lagt till referens.

 2. Version: 1.2     2021-08-31
  Korrigerade texter GI påverkan o Övrigt.

 3. Version: 1.1     2021-08-05
  Hudtoxicitet tillagd.

 4. Version: 1.0     2021-08-05
  Regimen fastställdes.