Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid ca 9 timmar. 
Enligt FASS: första dos ca 1 timme före emetogen behandling, 1 mg två ggr dagligen eller 2 mg 1 gång dagligen i upp till en vecka efter emetogen behandling.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Diarré förekommer.
Övrigt
Huvudvärk vanligt. Sömnsvårigheter förekommer.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2020-12-17
    tilägg övriga anvisningar läkemedel