Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kan ges som iv injektion eller infusion. Ges som långsam (1-5 min, beroende på dos) intravenös injektion.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Tryck ovanifrån hårt på plastaktivatorn så lösningsmedlet rinner ner i nedre delen av flaskan.
Skaka förpackningen tills innehållet är upplöst.
Tag bort den lilla del av plasthatten som täcker gummiproppen.
Desinficera gummiproppen.
Obs! Steg 1-4 måste vara klara innan du fortsätter.
Stick in nålen vinkelrätt mot mitten av gummiproppen och så långt att sprutspetsen syns.
Koncentrationen blir 50 mg/ml. 
Vänd förpackningen och drag upp önskad dos.

Koncentrationsintervall: högst 60 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Sällsynt med biverkningar vid korttidsbehandling.
Det som omnämns i FASS är allergiska reaktioner, dock sällsynt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2023-01-05
    Regimen fastställdes.