Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intramuskulär

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Röd klar lösning.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Immunologisk reaktion
Reaktioner med klåda, utslag finns angivna, okänd frekvens. Anafylaxi omnämnd, sällsynt.
Övrigt
Reaktioner vid injektionsställe smärta, utslag och svullnad, okänd frekvens.
Feber, frossa, rodnad, smärta finns angivna, okänd frekvens.
Huvudvärk, känselstörning och tremor/skakning, okänd frekvens.
Blå-grön färgad urin kan uppstå, okänd frekvens.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av p-piller med hydroxokobalamin kan minska koncentration av kobalamin.
Samtidig administrering av stora mängder av C-vitamin kan minska upptaget av kobalamin.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2021-03-25
    Regimen fastställdes.