Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Bör ges via central infart.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Idarubicin löses med sterilt vatten, 1 ml per 1 mg, ger stamlösning 1 mg/ml. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda. Ljusskyddas. Hållbarhet enligt FASS.
Accord Idarubicin Stability Data - Dilution Study Report, signerad 2018.10.18 anger för koncentrationer 0,1-0,73 mg/mL, spätt med Water for Injection, en hållbarhet på 28 dygn, kallt.
Pfizer Zavedos har inga ytterligare data om stabilitet.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Mukosit, vanligen stomatit, mindre ofta esofagit. Uppträder vanligen tidigt efter administration.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Både tidiga (akuta) och sena (fördröjda) effekter.
Starkt vävnadsretande
Vid extravasering finns antidoten dexrazoxan (Savene) som kan användas. Infusioner ges under tre konsekutiva dagar. Första behandlingen ska startas inom sex timmar efter extravaseringen.
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.