Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Mukosit, vanligen stomatit, mindre ofta esofagit. Uppträder vanligen tidigt efter administration.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Både tidiga (akuta) och sena (fördröjda) effekter.