Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intraperitoneal

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Granulocytopeni, trombocytopeni och anemi förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt.
Infektionsrisk
Rapporter om bukabscess, lunginflammation, urinvägsinfektion och central venkateter infektion.