Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intraperitoneal

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Granulocytopeni, trombocytopeni och anemi förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt.
Infektionsrisk
Rapporter om bukabscess, lunginflammation, urinvägsinfektion och central venkateter infektion.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-12-14
    ATC arkiverad ändrad till aktuell

  2. Version: 1.1     2023-03-15
    beräkningssätt tillagt.