Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

I regel skall den första dosen av kalciumfolinat på 15 mg ges 12-24 timmar (senast 24 timmar) efter start av metotrexatinfusionen. Samma dos ges var 6:e timme över en period av 72 timmar. Efter flera parenterala doser kan byte ske till oral behandling.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Kan spädas med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning.

Länkar till Fass