Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kaliumklorid måste ALLTID spädas!

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Kaliumklorid 20 mmol används som pre- och posthydrering vid infusion med Cisplatin.
Kaliumklorid 1 (20 ml) eller 2 (10 ml) mmol/ml används som tillsatts till NaCl 9 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Rumstemperatur
24 timmar Kallt

Länkar till Fass