Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Max ackumulerad dos: 1000mg/m²

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Doser > 250 mg/m2 är högemetogent.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Infusionstid 1-2 timmar.
Hållbarhet vid förvaring i kylskåp är 24 timmar PLUS 3 timmar vid rumstemperatur om lösningen skyddas mot ljus.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

100 mg löses med 3 ml av det medföljande, kylda, lösningsmedlet (etanol). Karmustin måste lösas upp helt i etanol innan Sterilt vatten tillsätts. Tillsätt sedan 27 ml Sterilt vatten, blanda noga, ger stamlösning 3,3 mg/ml. Ger en gulaktig lösning. 
Späds sedan vidare.
Skyddas från ljus ända tills administreringen avslutats.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
4 timmar Rumstemperatur
24 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Andningsvägar
Monitorering

Lunginfiltrat och/eller fibros som anses vara dosrelaterad, max kumulativ dos 1000 mg/m2.
OBS! eventuell tidigare behandling med lomustin ska räknas med i den kumulativa dosen.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Myelosuppressionen är ofta sent uppträdande (4-6 v efter behandling).