Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Intravenös injektion av TAVEGYL skall utföras mycket långsamt (injektionstid 2–3 minuter. Noggrann kontroll!)

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Innehåller vattenfri etanol.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Alternativt kan ampullens innehåll före injektionen spädas med fysiologisk koksaltlösning eller 5%-ig glukoslösning i förhållande 1:5.

Länkar till Fass

Referenser