Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

För förbättrad absorption bör TAVEGYL intagas före måltid.

Om svårt svälja tabletter finns även orallösning.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tablett innehåller laktos.

Orallösning innehåller vattenfri etanol och sorbitol.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Alternativt kan ampullens innehåll före injektionen spädas med fysiologisk koksaltlösning eller 5%-ig glukoslösning i förhållande 1:5.

Länkar till Fass

Referenser