Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: IE/m²
Administreringsväg: Intramuskulär

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Krisantaspas = Erwinia L-asparaginas (Erwinase)

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Krisantaspas 10 000 IE löses med 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml, vilket ger koncentrationen 10 000 IE/ml.
Rotera försiktigt tills all substans är löst i upprätt läge. Lösningen ska vara klar utan synliga partiklar.
Ordinerad dos dras omedelbart upp i spruta och förses med skyddshatt.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
8 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Hypersensitivitetsreaktion vanligt.
Endokrinologi
Hyperglykemi vanligt, kan bli uttalad.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning vanligt. Pankreatit vanligt.
Tromboembolism
Tromboser inkluderande lungemboli och cerebrovaskulära händelser förekommer. Troligen på grund av reduktion av fibrinogen och andra koagulationsfaktorer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2023-09-27
    Denna basfakta ingår inte i någon regim, därför arkiveras den. (arkiverad)