Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Kapslarna (oöppnade) kan lösas upp i en matsked vatten eller äppeljuice i ett litet glas. Låt dem ligga i minst 10 minuter, rör sedan om så att kapselskalen löser upp sig ordentligt. Drick blandningen. När du har druckit upp skölj efter med vatten eller äppeljuice, snurrar glaset och sväljer vätskan.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Trombocytopeni, neutropeni och anemi vanligt, grad 3-4 förekommer.
Hypertoni
Hypertoni mycket vanligt. Blodtryck skall kontrolleras före och under behandling och skall vara välreglerat före start av behandling med Lenvatinib.
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt, kan ge dehydrering och ökad risk för njurtoxicitet. Minskad aptit, illamående, kräkning och buksmärta är relativt vanliga, kan bli uttalade. Tarmperforation och fistelbildning har rapporterats.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit, kan bli uttalad.
Övrigt
Viktminskning, trötthet och huvudvärk vanligt och kan bli uttalade.
Njurtoxicitet
Proteinuri vanligt. Njursvikt förekommer och dödsfall har rapporterats. Kontroll av njurfunktion före och under behandling.
Levertoxicitet
Förhöjda leverprover. Leversvikt inklusive dödsfall har rapporterats.
Hudtoxicitet
Hand och fot syndrom (PPE) vanligt. Utslag och håravfall.
Hjärttoxicitet
Hjärtsvikt förekommer. Förlängning av QT tid.
Tromboembolism
Cerebrovaskulära händelser och myokardinfarkt har rapporterats.
Övrigt
Blödningar vanliga (näsblödning inkluderat). Allvarliga fall av blödning har rapporterats.
CNS påverkan
Bakre reversibelt encefalopatisyndrom (PRES alternativt RPLS) har rapporterats. Symtom är huvudvärk, krampanfall, letargi, förvirring, förändrad mental funktion, blindhet och andra synstörningar eller neurologiska störningar.
Endokrinologi
Hypothyreos vanligt. Följ tyreoideaprover.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor måste använda mycket effektiv preventivmetod under behandlingen och en månad efter avslutad behandling.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2020-10-13
  Lagt till info om missad dos.

 2. Version: 1.3     2020-06-04
  Tillagd rad om Endokrinologi. Regim har med i sina kontroller och kan verifieras mot FASS och Up to Date.

 3. Version: 1.2     2020-05-28
  uppdaterad text hematologi i samband med regim thyr cancer

 4. Version: 1.1     2020-05-27
  Uppdaterat läkemedelsadministration med info om missad dos och att kapslarna kan lösas upp i vatten eller äppeljuice.