Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ett implantat injiceras subkutant i främre bukväggen. Se läkemedlets bruksanvisning för exakt hantering av applikatorn. 
Före injektion kan ett lokalanestetikum ges.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Värmevallning mycket vanligt. Svettning mycket vanligt. 
Humörförändringar och depression vanligt. Sömnbesvär vanligt.
Huvudvärk och yrsel förekommer.
Trötthet förekommer.
Minskad libido och impotens vanligt. Testikelatrofi förekommer. Gynekomasti förekommer..
Övrigt
Artralgi (ledsmärta) förekommer. Smärta ben, skuldra eller nedre rygg förekommer.
Risk för minskad bentäthet, rapporter om osteoporos.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda förekommer.
Reaktion vid injektionsstället förekommer.
CNS påverkan
Parestesi förekommer.
Fallrapporter om kramphändelser.
Övrigt
Metabola förändringar som minskad glukostolerans, viktförändringar, förhöjda kolesterolnivåer kan ge ökad risk för kardiovaskulära händelser som angina, hjärtinfarkt, stroke. Minskad muskelmassa och minskad prestationsförmåga finns rapporterat.
Hjärttoxicitet
Fallrapport om förlängd QT-tid och arytmirisk. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart.